Om Gården

Hesselballe Møllegård er blevet drevet økologisk siden 1997. 23 ha jord hører til gården derudover 20 ha i forpagtning.

På markerne dyrker vi kornafgrøder samt græs. Vi er selvforsynende med foder til husdyrene som består af heste og køer.
Kreaturene er en kødkvægsbesætning bestående overvejende af Hereford-Simmentalerkrydsninger.
Vi har ca. 14 ammekøer plus opdræt. Tyrkalvene slagtes som ca 1 årige og sælges direkte til forbrugerne. Kviekalvene går videre i avlen eller slagtes og sælges som tyrkalvene.
Hesteholdet består af både privatejede og opstaldede ride-heste i alt ca. 10 heste.
Udover de dyrkede marker omkring gården har vi også en lille sø med forskellige fugle afhængig af årstiden. En del frøer og insekter findes i og omkring søen. Gården er et ideelt sted at besøge for skoleklasser og andre grupper hvis man er interesseret i økologi, landbrug, natur mv.
markkort 2015